Kontakt Fångstrapportering Nyheter

Välkommen till Skellefteå södra

fiskevårdsområde

Årsmöte 11/3 19.00 Ragvaldsträsk skola  sedvanliga årsmötesförhandlingar

 

Skellefteå södra FVO förvaltar fisket i ett tiotal sjöar och tjärnar inom Gärdsmark, Gummark och Ragvaldsträsk byalag.

De 5 största sjöarna är Gärdsmarksträsket, Gummarksträsket, Hemvattnet, Västträsket och Ragvaldsträsket.

 

Sjöarna har bra PH-värden, är relativt näringsrika och har därmed stor produktion av fisk.

Fiskarterna är de för området vanliga, gädda, abborre, mört, braxen och lake.

Alla sjöarna är ett bra fiske på abborre och gädda, Ragvaldsträsket har även ett fint bestånd av gös.

För intresserade av fiske på stor vitfisk, bör Gummarksträsket vara riktigt intressant med sin rika tillgång på stor braxen.

.

 

 

 

Nyheter

 

Vad händer i området

Senast uppdaterat

Fiskekortsförsäljning 

020-02-27 - Peter

 

Regler och bestämmelser

2

 

2019-06-14 Peter

Senaste uppladdade bilder