Välkommen till skellefteå södra fiskevårdsområde

Årsmöte söndag 18/2 19:00
Plats :byagården Ragvaldsträsk 
välkomMna
/styrelsen

Båtar finna att låna gratis i följande sjöar ingen bokning först till kvarn
Storbäckertjärn / Lillbäckertjärn  Kontaktperson  Kenneth Mannberg  070-5673853  Tommy  Engström  070-6376271
Västträsket  Kontaktperson Kenneth  Mannberg  070-5673853  Tommy  Engström 070-6376271
Gummarksträsket  Kontaktperson Staffan  Öhgren 070-6592740
Ragvaldsträsk Kontaktperson  Dick  Larsson 070-3111136
Gärdsmarksträsket  Kontaktperson Kenneth  Edström 070-3502300
  

http://www.cykelochfiskecenter.se/
https://www.ifiske.se/fiske-ragvaldstrask-gardsmarktrasket-gummarkstrasket.htm Skellefteå södra FVO förvaltar fisket i ett tiotal sjöar och tjärnar inom Gärdsmark, Gummark och Ragvaldsträsk byalag.

De 5 största sjöarna är Gärdsmarksträsket, Gummarksträsket, Hemvattnet, Västträsket och Ragvaldsträsket.

 

Sjöarna har bra PH-värden, är relativt näringsrika och har därmed stor produktion av fisk.

Fiskarterna är de för området vanliga, gädda, abborre, mört, braxen och lake.

Alla sjöarna är ett bra fiske på abborre och gädda, Ragvaldsträsket har även ett fint bestånd av gös.

För intresserade av fiske på stor vitfisk, bör Gummarksträsket vara riktigt intressant med sin rika tillgång på stor braxen.

Stortjärn i Gummark har ett speciellt fiskekort för isfiske på stor röding.

 

 

Fiskekort 

Kan köpas på turistbyrån i Skellefteå, samt hos lokala kortförsäljare. Vi ser gärna att ni löser fiskekort via FVO PlusGiro 4927018-4 Fyll i namn och adress vid överföringen. 

Det går även att betala via Swish 123-658 10 37     


 Vi är även anslutna till Ifiske  se länk ovan

 

Kortpriser 

150 kr/år för familjekort

50 kr för dagkort

Stortjärn 160 :- tre fiskar. Endast fiske från land (ej flytring)

Barn/ Ungdom under 18 år fiskar gratis.Vi           

Grillstugor finns vid flera vatten och FVO har båtar som fiskare kan låna, när de finns lediga.

Tänk på säkerheten, använd alltid flytväst.

 
Fiskerekomendationer
Döda inte fler fiskar än du behöver till en middag. För Ragvaldsträsket anser vi att gösar större än 45 bör släppas tillbaka          ( max 3 / dag ) . I Gummarksträsket där utsättningar av gös pågår släpps alla gösar tillbaka tillsvidare. Vi önskar också att gäddor över 80 cm släpps tillbaka. De riktigt stora exemplaren på kanske 10-15 kg anses vara viktiga för reproduktionen och balansen i sjöarnas ekosystem. ”Fota” – mät och släpp.

Båtar finns att låna gratis i Gummarksträsket , Ragvaldsträsk, Västträsket och Storbäckertjärn Båtarna är märkta med FVO
ANVÄND FLYTVÄST

Aktuell temperatur